Cursussen

ZIEKTE VAN LYME:

Hoe langer hoe meer mensen worden besmet met de ziekte van Lyme, want steeds meer teken, evenals andere insecten, raken besmet. De groep van besmettingsgevallen bij de mens, wordt daardoor elk jaar groter en neemt epidemische vormen aan.

De eerste klachten ontstaan vaak drie dagen tot drie weken na een tekenbeet. Rond de plek van de tekenbeet ontstaat bij een deel van de gevallen een rode, ringvormige huiduitslag, die in grootte vrij snel toeneemt. Dit bewijst het contact met een besmette teek of ander insect. Maar ook zonder kring of vlek kan er toch sprake zijn van een besmetting.

De ziekte van Lyme kent vele gezichten: griepachtige verschijnselen zoals koorts en opgezette lymfeklieren, pijn in de spieren en gewrichten, en vaak ernstige hoofdpijn. Later kan daar grote invaliderende vermoeidheid bijkomen, gepaard gaand met ernstige neurologische klachten, zoals tintelingen in handen en voeten, krachtsverlies in armen of benen, uitvalsverschijnselen, en in de ergste gevallen zelfs MS.

De ziekte van Lyme zou wel eens “de pest” kunnen worden van de 21e eeuw, want de reguliere geneeskunde heeft nauwelijks antwoord op deze ziekte.

Wanneer de reguliere arts de diagnose Lyme stelt, wordt er meestal onmiddellijk behandeld met antibiotica. Hiermee is echter alleen succes geboekt wanneer er snel na de infectie behandeld wordt! Daarna is antibiotica slechts een enorme belasting voor het lichaam, want er wordt grote schade toegebracht aan de darmflora. Deze wordt immers voor een deel uitgeroeid, met als gevolg: minder goede spijsvertering, malabsorptie, schimmelziekten zoals candidiasis en verminderde weerstand.

Doordat de reguliere medicus noch een goed onderzoek, noch goede behandelmethoden heeft, is er een grote groep mensen die onnodig lijdt, terwijl de natuur een antwoord heeft op deze ziekte!

Voor het behandelen van de ziekte van Lyme, kunt u contact met mij opnemen via: info@grietenij.nl of 06 – 20 13 32 74 of 0511 – 70 50 06

VRAGENLIJST MBT ZIEKTE VAN LYME

 1. Onverklaarbare koorts, verhoging, zweten, koude rillingen, warmte aanvallen
 2. Onverklaarbare gewichtsveranderingen: zowel aankomen als afvallen
 3. Moe
 4. Onverklaarbaar haaruitval
 5. Opgezette klieren bij keel
 6. Pijnlijke keel
 7. Pijn bij testikels of bekkenpijn
 8. Onverklaarbare onregelmatige menstruatie
 9. Onverklaarbare melkproductie en/of pijn aan de borsten
 10. Geïrriteerde blaas of verstoorde blaasfunctie
 11. Seksueel minder functioneren en/of verlies libido
 12. Maagpijnen
 13. Verandering in darmfunctie (constipatie of diarree)
 14. Pijn op de borst of pijn bij de ribben
 15. Ademnood of hoesten
 16. Hartkloppingen, overslaan van hartslag
 17. Geschiedenis van hartruis of niet goed functioneren van hartkleppen?
 18. Gewrichtspijn en/of gewrichtszwelling
 19. Stijfheid in rug en/of nek
 20. Spierpijn en/of spierkrampen
 21. Spiertrekkingen van het gezicht of andere spieren
 22. Hoofdpijnen
 23. Krakende nek en/of nekstijfheid
 24. Tintelingen, doof gevoel, branden en/of stekend gevoel
 25. Aangezichtsverlamming (Bell’s paralyse)
 26. Ogen en gezichtsvermogen: dubbelzien, vertroebeld beeld
 27. Oren en gehoor: zoemend, piepend, rinkelend, suizend en/of oorpijn
 28. Toegenomen reisziekte, duizeligheid
 29. Licht gevoel in het hoofd, slechte balans, moeite met lopen
 30. Bibberen van lichaamsdelen (b.v. handen)
 31. Mist in het hoofd, moeite met denken
 32. Moeilijkheden met concentreren en/of lezen
 33. Vergeetachtigheid, moeite met korte-termijn-geheugen
 34. Moeite met oriënteren; verdwalen, op verkeerde plaatsen arriveren
 35. Moeite met spreken en/of schrijven
 36. Stemmingswisselingen, geïrriteerdheid en/of depressie
 37. Slaapproblemen; teveel, te weinig, te vroeg wakker
 38. Overdreven reactie na drinken alcohol

LET OP: wanneer je bij de vorige vragenlijst een 3 als score hebt genoteerd bij de vragen:

3,18,24,33 en 37 dan tel je daar nog eens 5 punten bij op!

Score: ………..+…………….

Omcirkel nu de volgende beweringen die op jou van toepassing zijn:

Score:

 1. Je hebt/had een teken/insectenbeet maar geen uitslag, kring of griepachtige verschijnselen + 3
 2. Je hebt/had een teken/insectenbeet met een kring (erythema migrans) of een onbekende uitslag samen met griepachtige verschijnselen +5
 3. Je leeft in een gebied waar Lyme veel voorkomt                                                           + 2
 4. Je hebt een familielid die Lyme heeft en/of andere co-infecties                               + 1
 5. Je hebt last van spierpijn die telkens van plek verschuift                                             +4
 6. Je hebt last van gewrichtspijn die telkens van plek verschuift                                    + 4
 7. Je hebt last van tintelingen, brandende pijnen en/of een doof gevoel die zich telkens naar een andere plek verschuift, en dan aanwezig is en dan weer niet of nauwelijks aanwezig is + 4
 8. Je bent gediagnosticeerd met chronisch vermoeidheidssyndroom en/of fibromyalgie + 3
 9. Je bent gediagnosticeerd met een auto – immuunziekte (gespecificeerd: Lupus, MS of reumatoïde arthritis) of een niet specifieke auto – immuunziekte  + 3
 10. Je hebt een positieve lyme-test (ELISA, Western blot, PCR, LTT, en/of Elispot) + 5

Puntenverdeling:

0 = Nooit/niet van toepassinng

1 = soms

2 = meestal

3 = altijd

TOTALE PUNTENSCORE:

Vraag:

Als je terugdenkt over de afgelopen 30 dagen; hoeveel dagen was jouw lichamelijke gezondheid niet goed:

Jouw antwoord: …..dagen.

Score:

0 – 5 dagen =   1 punt

6 – 12 dagen = 2 punten

13-20 dagen =   3 punten

21-30 dagen =   4 punten

Wat is je score?

Vraag:

Als je terugdenkt over de afgelopen 30 dagen; hoeveel dagen was jouw geestelijke gezondheid niet goed?

Jouw antwoord: ……….dagen.

0 – 5 dagen =   1 punt

6 – 12 dagen = 2 punten

13-20 dagen =   3 punten

21-30 dagen =   4 punten

EINDSCORE:

Tel alles bij elkaar op. Waar kom je op uit? Mijn eindscore is ………….punten.

Een score van 46 punten of hoger geeft aan dat je waarschijnlijk de Ziekte van Lyme hebt.

Een score tussen de 21 en 45 punten geeft aan dat de kans bestaat dat je de ziekte van Lyme hebt.

Een score van minder dan 21 punten geeft aan dat de kans klein is dat je de ziekte van Lyme hebt.

COACHING

Coaching met als doel de zelfredzaamheid te vergroten, hoe?

KLASSIEKE HOMEOPATHIE

Dynamis; hoe werkt Homeopathie?

Aura – en Chakra Practitioner en Magnetiseur

Wat houdt dat in?