,

Ik test de oorzaak van uw schildklierafwijking!

Schildklierafwijking

De gebruikelijke oorzaken van een schildklierafwijking:

De oorzaak van een schildklierafwijking is meestal een auto-immuunziekte. Het afweersysteem valt de eigen schildkliercellen aan waardoor de schildklier te veel of te weinig hormonen gaat aanmaken.

Bij schildklierafwijkingen gaat het om twee auto-immuunziekte; de ziekte van Hashimoto bij hypothyreoïdie (traag werkende schildklier) en de ziekte van Graves bij hyperthyreoïdie (snel werkende schildklier).

Andere mogelijke oorzaken van een schildklierafwijking zijn:
*een beschadiging van de schildklier door een medische behandeling;
*een schildklierontsteking (na een bevalling);
*een afwijking in de hypofyse;
*een spontane zwelling van de schildklier (struma).

Een te snel werkende schildklier geeft klachten zoals:
Hartkloppingen;
Beven;
Zweten;
Een opgejaagd gevoel;
Vermoeidheid;
Diarree;
Afvallen, terwijl u goed eet.

Een te langzaam werkende schildklier kan klachten geven zoals:
Vermoeidheid;
Kouwelijk;
Droge, koude, bleekgele huid;
Traagheid in denken en handelen;
Langzame spraak;
Geheugenverlies (concentratiestoornissen);
Psychische klachten als depressiviteit en apathie;
Myxoedeem.

Maar de schildklierafwijking kan ook een andere oorzaak hebben!

Wat mijn collega’s en ik hebben ontdekt is dat de  schildklierklachten ook kunnen worden veroorzaak door de Borrelia bacterie (ziekte van Lyme)  of een co-infectie van de Borrelia of de Epstein Barr virus, de Cytomegalievirus of de parasiet Toxoplasmose of een mogelijk andere bacteriën/virussen.

De ziekte van Lyme kan een heel ander ziektebeeld geven en is daardoor vaak heel misleidend. Ik heb een cliënt waarvan door de regulier zorg gedacht werd dat hij de ziekte van Parkinson heeft (ook had deze man schildklier klachten) maar het ziektebeeld werd veroorzaakt door de Borrelia Burgdorferi (ziekte van Lyme).
Ook bij deze cliënt was de schildklierwerking helemaal uit balans door de ziekte van Lyme.

Hoe test ik de mogelijke andere oorzaken van uw schildklierafwijking?

Ik test en behandel de aanwezigheid van de bacteriën of virussen door middel van frequentie therapie. Uw lichaam geeft zelf aan welke frequentie (trilling) uw lichaam nodig heeft om de bacterie, virus, parasiet etc te moeten verwijderen.

Wel is het belangrijk om de bloedwaarden van de schildklier geregeld te laten controleren omdat de verbeterde werking van de schildklier kan resulteren in een aangepaste (verminderde) hoeveelheid reguliere medicatie.

Wilt u een afspraak maken voor het testen van de schildklier? Maak een afspraak met Margriet van de Grietenij!