De kosten van het consult en de algemene voorwaarden:

De prijs van het 1e consult is euro 120,-, het eerste consult kost meer tijd. Vervolgens wordt er een behandelplan opgesteld, welke ik bij het volgend consult met u bespreek.

De kosten van de volgende consulten bedragen dan euro 90,-. Vergoeding van de zorgverzekeraar is mogelijk.

Andere praktijkhouders vallen niet binnen de doelgroep voor een behandeling.

Ik ben CPION geaccrediteerd conform nieuwste PLATO richtlijnen.

 

De zorgverzekeraars die vergoeden zijn: Zilveren Kruis, Avéro Achmea, FBTO, OZF, De Friesland Zorgverzekeraar, CZ, OHRA, CZdirect, Nationale Nederlanden Zorg, Menzis, PMA, Anderzorg,

De algemene voorwaarden die op het intake formulier staan zijn:
Annulering dient 2 dagen vooraf aan het consult te worden gedaan, anders wordt er een bedrag van euro 45,- van u gevorderd;
Bij geschillen wordt de situatie voorgelegd aan de geschillencommissie van het GAT;
Bij kinderen jonger dan 18 jaar, is het verplicht dat de ouder(s) of verzorger een handtekening plaatst op het intake formulier, voor toestemming van de behandeling;
De cliënt is zelf verantwoordelijk voor  het dragen van verantwoordelijkheid van de vergoeding door de zorgverzekeraar.

U kunt een afspraak met Margriet via info@grietenij.nl of 06 – 20 13 32 74.