Algemene voorwaarden en de privacyverklaring van De Grietenij!

Afspraak maken

 

Algemene voorwaarden Werkgever Traject Overeenkomst:

Het traject betreft; intake gesprek, 6 consulten, korte rapportage van samenvattingen. 

Mocht de werknemer vooraf aan het traject gaan, dan blijft de werkgever het voorlopige bedrag 
dat is samengesteld in de “Werkgever Traject Overeenkomst”, verschuldigd aan De Grietenij.

De werkgever betaalde het verschuldigde bedrag vooraf aan het betreffende traject.

Algemene voorwaarden voor individuele cliënt: 

 • De klant is op de hoogte dat er eerst een intake plaats vindt, de intake kost euro 110,-. Vervolgens wordt er
  een traject gaande waarbij de cliënt een trajectovereenkomst ondertekent; 
 • De klant is op de hoogte van elk traject 3 consulten inhoudt die in totaal euro 270,- euro kost;
 • Tijdens het derde consult wordt opgenomen besloten of het traject wordt beëindigd of dat het traject wordt verlengd;
 • Bij annulering van het aangevraagde consult binnen 48 uur vóór het consult, wordt een bedrag van euro 45,- in rekening gebracht; 
 • De cliënt is zelf verantwoordelijk voor een eventuele vergoeding van de zorgverzekeraar;                                                         
 • De datum voor een vervolgconsult wordt in gezamenlijk overleg bepaald;                                                               
 • Indien de behandeling wordt beëindigd door de cliënt en dit gebeurt tegen het advies van de therapeut in, dan tekent de cliënt een verklaring waarbij de cliënt de behandeling bevestigd zonder bevestiging van de therapeut te willen beëindigen;
 • De behandeling kan door de therapeut eenzijdig worden beëindigd als redelijkerwijs niet van haar kan worden verwacht dat zij de behandeling vervolgen; 
 • De cliënt is op de hoogte van de klachtenprocedure en kan zich voor klachten wenden tot de erkende Wkkgz geschilleninstantie; www.gatgeschillen.nl;
 • Bij een consult aan huis wordt een kilometervergoeding berekend van euro 0,20 per km. 
 • De vindt betaling plaats in gedeeld overleg tussen cliënt en therapeut. 

Privacyverklaring van De Grietenij:

Uw persoonlijke gegevens worden tijdens het invullen van de stresstest van het contactformulier op de website niet bewaard.
Vul tijdens het eerste consult een schriftelijk intakeformulier in, dit intakeformulier bewaar ik in een kaart. 
Van ieder consult wordt een schriftelijk verslagje gemaakt, welke op een usb-stick wordt bewaard.