Algemene voorwaarden en de privacyverklaring van De Grietenij!

Afspraak maken

                                 

Algemene voorwaarden van De Grietenij; 

 • De cliënt is op de hoogte van het tarief van euro 90,- per consult;                                                                                     
 • Het is mogelijk om een gratis eenmalig telefonisch intake gesprek af te nemen bij De Grietenij. Daarna is het contact niet meer gratis en geldt het tarief van een consult;                                                                                            
 • De cliënt is zelf verantwoordelijk voor een eventuele vergoeding van de zorgverzekeraar;                                                         
 • De cliënt gaat akkoord met 3 behandelingen en het opgestelde behandelplan en de duur van het traject. Na deze 3 consulten wordt overeengekomen om  nogmaals 3 consulten te volgen of te stoppen met de behandeling.                                                                                                                                                                                      
 • De datums voor een vervolgconsult worden in gezamenlijk overleg vastgesteld;                                                               
 • Indien de behandeling wordt beëindigd door de cliënt en dit gebeurt tegen het advies van de therapeut in,    dan tekent de cliënt een verklaring waarop cliënt erkent de behandeling zonder goedkeuring van de therapeut te willen beëindigen;
 • De behandeling kan door de therapeut eenzijdig worden beëindigd als redelijkerwijs niet van haar kan worden verwacht dat zij de behandeling gaat vervolgen; 
 • De cliënt is op de hoogte van de klachtenprocedure en kan zich voor klachten wenden tot de erkende Wkkgz geschilleninstantie; www.gatgeschillen.nl;  
 • Annulering van het consult dient binnen 48 uur plaats te vinden, anders wordt er een annuleringsbedrag van euro 45,- in rekening gebracht;
 • Bij thuisbezoek wordt een kilometer vergoeding gerekend van euro 0,20 per km. 
 • De betaling vindt plaats in onderling overleg tussen cliënt en therapeut. 

Privacy verklaring van De Grietenij:

Uw persoonlijke gegevens worden tijdens het invullen van de stress test of het contact formulier op de website, niet bewaard.
Tijdens het eerste consult vult u een schriftelijk intake formulier in, dit intake formulier bewaar ik in een map. 
Van ieder consult wordt een kort verslagje gemaakt en dit verslagje wordt op een usb stick bewaard.