De  ziekte van Lyme heeft twee verschillende vormen.  Welke ziekten kan de ziekte van Lyme nadoen?

Ondertussen heb ik veel ontdekt over de twee verschillende vormen van de ziekte van Lyme; waarom het zo’n mysterieuze ongrijpbare ziekte is!

Het is belangrijk om te begrijpen dat er twee verschillende vormen zijn van de ziekte van Lyme. Slechts één vorm wordt herkend. De richtlijnen die artsen volgen gaan dus over deze ene vorm die erkend wordt. De erkende vorm is een overgevoeligheidsreactie op spirocheten. Dit zijn de gevallen die voldoende antilichamen produceren en dus positief testen met de reguliere testen Elisa en
Western blot.
Het meest voorkomende symptoom is artritis in één knie. Dat is het! Geen ernstige vermoeidheid, geen brain fog…. Brian Fallon ontdekte dat 1.2% van deze gevallen neurologische
symptomen samen met artritis ontwikkelt. Slechts 15% van de bevolking is genetisch voorbestemd om deze vorm van de ziekte van Lyme te ontwikkelen.

Wat is de “chronische ziekte van Lyme”?

De andere vorm is wat we “chronische Lyme” noemen. De toxines van de Borrelia bacterie maken het immuunsysteem kapot, hierdoor werkt een bepaalde receptor niet meer, deze receptor stuurt een signaal naar het immuunsysteem om actief te worden. Dus het immuunsysteem doet het dan niet goed meer. Ook  bij een schimmel zie je dit effect. Bij langdurige blootstelling aan schimmels in woningen kunnen er gezondheidsproblemen ontstaan. Bij schimmel in de woningen wordt er ook altijd gezegd dat het niet schadelijk is voor mensen met een goede gezondheid.  Schimmels is ook een agonist die via de receptor een immuunsuppressie veroorzaakt.  Door de immuunsuppressie krijgen herpessen en aanwezige virussen de kans om klachten te veroorzaken.

Wanneer er sprake is van immuunsuppressie bestaat het risico dat virussen – zoals EBV, CMV, MS, ALS, Lupus etc reactiveren en dat er dan opportunistische infecties ontstaan. Dit kun je eigenlijk vergelijken met een 2e AIDS ziekte.

De eerste vorm van de overgevoeligheidsreacties op spirocheten kan door testen worden onderkend. De chronische vorm van de ziekte van Lyme, kan niet door testen worden onderkend. De reden hiervoor weet ik wel maar ga ik niet op mijn website vermelden.

Mocht u een erythema migrans (rode ring) ontdekken door een steek van een  teek, dan is het inderdaad goed om direct naar uw huisarts te gaan voor een antibioticum kuur (deze antibioticum kuur is niet altijd afdoende). Deze rode ring verschijnt niet altijd bij een steek.

Mijn werkwijze bij de ziekte van Lyme:

Mijn werkwijze als homeopaat is erop gericht om het immuunsysteem te activeren en Frequentie Therapie toe te passen waartegen de virussen niet bestand zijn. Dit steunt het immuunsysteem natuurlijk ook weer. Als u een behandeling voor de zieke van Lyme wilt kunt u contact opnemen met De Grietenij. Ik werk op de locaties Drachten en Leeuwarden.